Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KORGMAKERI

Skapad 2020-01-22 11:41 i Gantofta skola Helsingborg
Uppdrag: Du ska få lära dig att tillverka en korg som båda ska innehålla trä och textila material/ tekniker.
Grundskola 5 Slöjd
MÅL: Du ska kunna planera, genomföra, slutföra, utvärdera, ta initiativ och ansvar för ditt arbete samt sätta egna mål för ditt lärande.

Innehåll

Avsnitt 1

Centralt innehåll:
Som inspiration och historisk bakgrund ser vi film, samt visar undervisningsmaterial. Till korgarna använder du furu, smala rundstavar samt tygtrasor.
Du får genom arbetsprocessen lära dig slöjdens olika material, redskap och olika hantverkstekniker, slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer samt om slöjden i samhället.

Redovisning: Du ska kunna redogöra för din arbetsprocess samt visa upp dina färdiga korgar inför gruppen/ klassen.

Bedömning: Se  kunskapskrav åk 6

Detta bedömer vi:
Ditt sätt att planera och genomföra arbetet; från idé till en produkt Hur du uttrycker dig med hjälp av färg och form.
Hur du kan hantera verktyg,redskap och tekniker.
Hur du löser problem och tar initiativ i arbetet.
Hur du använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt hur du resonerar kring din arbetsprocess och resultat.

När och hur?
Under lektionerna visar ditt arbetssätt, vad du lärt dig och vad du behöver träna. Vi utgår också ifrån det färdiga resultatet och dina reflektioner över ditt arbete när vi tillsammans diskuterar hur du kan utvecklas.


Vi slöjdlärare vill se dig vara en kreativ person som tror på dig själv, utvecklar din personlighet och förmågor i arbetsprocessen. -"att du blir en slug liten rackare som har en räv bakom örat" ( citat från "Varför har man slöjd i skolan, Youtube)

Lycka till med uppdraget!

David och Carina

 

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: