Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Debattartikel

Skapad 2020-01-22 11:45 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att bekanta oss med en särskild typ av textgenre - den argumenterande texten.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av vad som kännetecknar en debattartikel

Läsning och diskussioner av debattartiklar med tillhörande uppgifter

Gruppövning att argumentera muntligt för en sak

Skriva en debattartikel

Bedömning

Bedömning sker genom en egenhändigt skriven debattartikel.

Den kommer att bedömas utifrån matrisen.

Uppgifter

 • Exempel på debattartikel

 • Information om debattartikel (Lång)

 • Debattartikel bedömning

 • Arbetsgång debattartikel

 • Argument att utgå från

 • Argument att utgå från

 • Exempel på debattartikel

 • Exempel på debattartikel

 • Mall för debattartikel

 • Debattartikel presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Debattartikel åk 7-9 för momentet skriva (insändare/debattartikel)

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel/ insändare.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel/ insändare.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel/ insändare.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt (tes) framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt (tes)framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt (tes) framgår tydligt. Argumenten är välutvecklade och välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: