Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Att bygga stabilt och hållfast

Skapad 2020-01-22 12:02 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där vi tränar på att bygga stabilt och hållfast.
Grundsärskola 5 Teknik
Ett arbetsområde där vi lär oss om stabilitet och hållfasthet.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas
Efter arbetsområdet ska du förstå samband mellan olika broar genom att titta på vad de är uppbyggda av och hur de är byggda. Du ska förstå att material och uppbyggnad har betydelse för en stabil och hållfast konstruktion.
Du ska kunna se samband och beskriva olika konstruktioners stabilitet och hållfasthet.
Du ska kunna följa en ritning och bygga en modell samt dokumentera ditt arbete.

 

Bedömning - vad och hur
Vad

Begrepp: stabilitet, hållfasthet, konstruktion, balkbro, valvbro, hängbro, fackverk, isolera, förnybar, sammanfoga


Faktakunskaper: 
Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t ex. hus och broar

Vanliga material, t ex. trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

 

Hur man kan sammanfoga olika material.

 

Färdigheter:

Du ska kunna följa en ritning och bygga en modell som är så stabilt och hållfast som möjligt. Du ska kunna göra en dokumentation av ditt arbete.

 

Hur

 

Du ska följa en ritning och bygga en modell av en bro.

Din bro ska vara stabil och hållfast. Du får själv välja material och hur du sammanfogar materialet.

Du ska i din dokumentation beskriva din bro, kontrollera så att det blev som du tänkt dig, utvärdera och ge förslag på förbättringar.

Skriftligt test där du beskriver och visar på samband mellan hållfasta och stabila konstruktioner, deras uppbyggnad och material.

 

 

Responsuppgift: Du ska konstruera en hållfast och stabil bro med förutbestämt material. Du ska dokumentera arbetsgången.  Detta får du muntlig respons på. 

Undervisning och arbetsformer

Aktiviteter:          

 1. Broar, 

PingPongprat: Vilka broar kan du

Filmer: Farligaste broarna i världen, Tacoma Narrow bridge collapse

Reflektion i grupp: broar

 

Bildspel :broar

Gör en plansch om en bro i par.

Presentera broarna genom strukturen Berätta mera.

 1. Stabilt och hållbart

Hållbara hus. - Show me: Hus från olika länder. Argumentera.

Arbetsblad med fakta om material. Plocka ut fördelar med trä, betong och glas. Concept Cartoon: Motivera vilket material du ska bygga en koja.

 1. EPA- Vad ska man tänka på när man bygger broar?

Prata om stabilt och hållbart. Vad betyder det?

Undersök med sugrör: Vad är mest stabilt- en 4-hörning eller en triangel? + dokumentation i Teknikloggboken.

Film: UR: Fatta fakta, hållfasthet.

Responsuppgift: Undersökning: Brobygge med sugrör (se s. 47 i boken om teknik)

 • muntlig diskussion om frågorna i uppgiften: Hur var den mest stabila och hållfasta bron konstruerad.

 1. Rondell: Hur kan man sammanfoga trä, plåt, papper och kartong

Genomgång på tavlan. Anteckna i loggbok.

 

5. Bedömningsuppgift: Brobygge med andra material (s. 47 i Boken o teknik) Muntlig respons. 

Skriftlig individuell bedömningsuppgift: 
Vad har de mest stabila broarna gemensamt? Tänk på uppbyggnad, sammanfogningar och material. Använd de tekniska begrepp vi tränat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett väl fungerande sätt.
  Tk  A 6
 • Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
  Tk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: