Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och klimat

Skapad 2020-01-22 12:04 i IPS Majorna The International Preschool AB
Förskola
Reflektera över hur vi kan vara klimatsmarta och ta hand om och vara snälla mot vår miljö.

Innehåll

Förskola ska lägga grunden för ett livslångt lärande - så står det i Läroplsn för förskolan LPFÖ18. Förskolan har en viktig roll och en fantastiskt möjlighet att lägga grunden att delta i byggandet av en hållbar framtid.

Vi startade detta planering eftersom vi tänkte att det är viktig för barnen att se och veta om klimaten. Det är en av barnens rättighet att veta vad händer omkring och hur kan de ta hand om deras miljo. 

Vi kommer at använda oss bilder, filmen, utflykt, teknologi, teater och secondstep för att jobba med känslor och empati. Vi kommer att ta hela terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: