Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära Årskurs 7

Skapad 2020-01-22 12:06 i Palmbladsskolan Uppsala
Att vara Personlig Tränare
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Under perioden ska du få möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Du ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

Innehåll

1. Syfte

Syftet med detta arbetsområde inom Idrott och Hälsa är att stärka dina teoretiska kunskaper inom områden som hälsa, kost, livsstil, fysisk aktivitet och effekter av träning både fysiskt och psykiskt.

2. Undervisningens innehåll

Arbetsområdet består av teoretiska föreläsningar om kost, hälsa, träning och effekter av fysisk aktivitet (främst kopplad till uthållighet och styrka). Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor samt med case. När vi arbetar med case kommer du att få sätta dig in i en fiktiv persons livsstil och reflektera kring hur man kan uppnå ett bättre levnadssätt. Parallellt med teoretiska lektioner kommer vi att genomföra praktiska träningspass i idrottshallen bestående av tex cirkelträning och tabata.

3. Bedömning

Bedömning kommer att ske i form ett prov (vecka 7) samt av aktivitet och påvisade praktiska kunskaper om träning under lektionerna i idrottshallen. Inläsningsmaterial inför provet finns i form av en ppt (digitalt i denna planering) samt häfte och instuderingsfrågor (pappersform).

 

Vad? (E)

Hur? (C)

Varför? (A)

För att uppnå en E-nivå behöver du i dina analyser visa:

 

-Vilka som är grunderna till vad som utgör en god hälsa. 
-Vad man bör äta för att få en god hälsa.

-Hur man kan träna för att uppnå en god hälsa.

- Vilka hälsovinster du får av att vara fysiskt aktiv. 

- Hur din kropp påverkas av uthållighets- och styrketräning.

 

 

För att uppnå en C-nivå behöver du (förutom E-nivå) analysera kring:

 

- Hur personen i ett case ska äta för att uppnå en god hälsa. Ge olika exempel på vad personen bör äta till frukost och lunch.

-Hur personen ska träna för att uppnå en god hälsa, ge exempel på olika övningar (stryka/uthållighet) som personen kan göra.

 

 

 

 

 

För att uppnå en A-nivå behöver du (förutom både E- och C-nivå) analysera kring:

 

- Analysera varför en personen i ett case ska äta på ett visst sätt. Vad innehåller maten och hur påverkas kroppen av vad personen äter?

-Varför ska personen träna som du föreslår? Beskriv hur dina övningar kommer att hjälpa personen.

 

 

 

Uppgifter

 • Powerpoint - Träningslära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Delta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: