👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Matematik

Skapad 2020-01-22 12:13 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Barnens intresse för siffror ligger som grund för vårt tematiska arbete för matematik. Här kommer barnen få möta matematikens olika delar på olika lekfulla sätt.

Innehåll

Tematiskt arbete - Matematik

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Vi har kunnat se att barnen pratar mycket kring siffror men även olika lägesord. Några av de äldsta barnen har uppmärksammat boken Alfons bollar med siffror. Några av de yngre barnen visar stort intresse för boken Tre små grisar. Barnen har förkunskaper kring några siffror och känner igen hur en viss siffra ser ut.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

 

Barnen ska få via ett upplevelsebaserat lärande få möta matematikens olika delar genom leken. Vi har valt följande läroplansmål från vår strategi: 

Vi fokuserar på följande läroplansmål från vår strategi:

"De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen" (Skolverket, 2018).

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Vi kommer att hämta inspiration från boken Alfons bollar med siffror och låta boken ligga som grund för det tematiska arbetet med de äldsta barnen. Vi kommer att använda boken Tre små grisar i det tematiska arbetet med de yngsta barnen. Vi kommer att ha leken som fokus för vårt tematiska arbete där vi pedagoger kommer vara delaktiga i barnens lek kring matematik.

Vi har valt att lägga fokus på färdigheten för tänkande för att koppla samman arbetet med matematik.

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Vi har tillsammans med barnen byggt ihop en "linbana", precis som i Alfons-boken. Under aktiviteten hade vi fem korgar där vi tillsammans satte fast en siffra, 1-5, på varje korg. Tillsammans med barnen valde vi ut olika föremål som skulle ligga i korgarna utifrån vilken siffra korgen hade. I en korg fanns siffran två, då la vi ner två pärlor i korgen. 

 

Vi har också haft en bygg/programmeringsaktivitet där de äldsta barnen där de skulle bygga en glass av papper, de fick själva välja hur många glasskulor deras glass skulle ha. Efter det skulle de bygga den glassen de byggt på pappret, med hjälp av vårt glasslego.

 

Vi har också, efter en diskussion och önskemål från barnen gått till ica för att handla. Barnen skrev/ritade inköpslistor inför affärsbesöket. Väl inne i affären tittade vi på siffror och bokstäver, vi betalade med ett kort. Hemma på förskolan tog vi fram inköpslistorna och det vi hade handlat och checkade av så det stämde.

 

 

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?


Många av barnen är fortsatt intresserade av siffror och även bokstäver kommit till. Vi ser också att de äldsta barnens rollekar handlar om att handla, på sistone har det varit handla medicin. Några av barnen har koll på hur man betalar när man handlar, att det både kan göras med kort och med pengar.

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

 

Vi kommer fortsätta att ha leken som fokus när vi arbetar med matematiken. Vi kommer att fokusera på följande läroplansmål tagit från vår strategi:

 

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Vi ska försöka bygga upp någon typ av affär som man kan ändra miljö i så att den både kan bli som en livsmedelsaffär som ett apotek. Barnens lek ligger till grund för hur miljön ska förändras. Vi har en tanke om att använda kuben för att projicera bakgrunder från olika platser.

 

Vi kommer också att fortsätta erbjuda barnen att leka matematiska lekar tillsammans med oss pedagoger. Det kommer att vara bygglekar, rollekar och vi vill också baka tillsammans med barnen.

 

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?