Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2020-01-22 12:19 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
LPP till Samband och förändring kapitel 2 i Y-boken.
Grundskola 8 Matematik
Du ska lära dig mer om algebra för att kunna beskriva mönster och talföljder samt lösa problem med hjälp av ekvationer.

Innehåll

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

• föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

• Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

• Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

• Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

• Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa 

Läxor kommer att ges kontinuerligt.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1. Skriftliga prov

2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning och läxor.

 

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 1. Teckna och tolka algebraiska uttryck.
 2. Förenkla algebraiska uttryck.
 3. Beskriva mönster och talföljder med algebraiska uttryck.
 4. Förenkla uttryck med parenteser.
 5. Multiplicera parenteser.
 6. skriva och förenkla uttryck med potenser.
 7. Lösa ekvationer.
 8. lösa problem med hjälp av ekvationer.

 

Viktiga begrepp: algebraiskt uttryck, variabel, mönster, differens, förenkling, parentes, potens, bas, exponent, ekvation, balansmetoden, obekant tal, vänsterled och högerled, 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: