Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Kattebäckskolan fritidshem

Skapad 2020-01-22 12:25 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Pedagogisk planering för Kattebäckskolans fritidshem vårterminen 2020.

Innehåll

 

Lärmål:

· Skapa en lugn fritidsmiljö där varje elev känner sig delaktig, lugn och trygg.

·   Skapa en Vi-känsla.

 

Planering av utvärdering:

 

Vi utvärderar tillsammans med eleverna och deras tankar kring hur de upplever fritidshemsverksamheten och deras delaktighet genom:

·       Fritidsråd

·       Samtal vid småbord under mellanmålet.

 

 

Undervisning:

Röris: Där eleverna får chansen till rörelse, gemenskap och delaktighet.

Yoga: Där eleverna tränar sin rörlighet, smidighet, lugn och får en känsla av trygghet. Vi bjuder även in de äldre eleverna till detta då detta är ett önskemål från deras sida.

 

Utelek:  Eleverna rör sig i olika miljöer där vi har både planerade aktiviteter, lekar och gör utflykter där mellanmålet tas med.

 

Pyssel och skapande: Vi skapar med olika material som hör årstiden till både inne och utomhus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: