Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "När Hundarna Kommer"

Skapad 2020-01-22 12:29 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Uppstart av bokläsning i skolan, med läsläxor och arbete i klassen.

Innehåll

 

Läsläxa/diskussion/skrivande
- fredagar

 

Tidsplan

 

Måndag

läsläxa

v.3

Uppstart/introduktion

s. 9 - 66

v.4

Läslogg/samtal

s.69 - 109

v.5

Diskussion/kortskrivning

s.113 - 174

v.6

Frågor – skriva/samtal

s.177 - 219

v.7

Studiebesök - Riksdagen

(till tisdag) s.223 - 264

v.8

dramatisera

s.267 – 299

v.10

Uppföljning/ skriva reflekterande analys

 

(Under v.10 kommer vi arbeta på fler lektioner)

 

Syfte
- formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikter
- läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
- använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
- ta ställning i etiska dilemman som handlar om att ”respektera andra människors egenvärde” och ta avstånd från kränkande behandling

Lektionsinnehåll
Undervisningen är lärarledd och arbetet sker i helklass. DU får påverka genom ditt eget tänkande i samtal om innehållet och i ditt eget skrivande.

Bedömning
- läsförmåga: läsförståelsen visar du muntligt i samtal och skriftligt i skrivuppgifter
- skrivförmåga: i läslogg/kortskrivning/skrivande
- muntlig förmåga: diskussion i samtal, föra fram tankar, dramatisera
- språklig förmåga: hur du använder språket skriftligt/muntligt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: