Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text

Skapad 2020-01-22 12:50 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Eleverna ska skriver egna argumenterande texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nu börjar övningarna inför Nationella proven. Då det oftast är samma typ av texter som efterfrågas ska du få öva dig att skriva dessa. Du ska skriva en resonerande text. Du väljer själv ämne själv och ska använda dig av boken "Hälsningar från havets botten", för att

Innehåll

Syfte

De mål som planeringen har utgått ifrån är

Konkretiserade mål

Eleverna ska öva sig att skriva argumenterande text och dess uppbyggnad. De lär sig även att anpassa sitt språk efter den specifika genre.

Eleverna ska lära sig att argumentera på ett övertygande sätt utan att gå till angrepp på andra.

Eleverna lär sig att ta emot och ge respons på de skrivna texterna.

Undervisningen

Eleverna kommer att få skriva egna texter med stöttning av läraren och därigenom utveckla sitt eget skrivande och genrespecifika kunskaper. 

Bedömning

Se matris

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Innehåll / genre

F Nivå
E Nivå
D nivå
C Nivå
B nivå
A nivå
Inledning och avslutning
Det finns brister som gör att uppsatsen inleds och/eller avslutas på ett sätt som försvårar förståelsen.
Fungerar som introduktion respektive sammanfattning efter viss bearbetning.
Fungerar i det tänkta sammanhanget.
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget.
Tes
Din tes är otydligt formulerad.
Din tes är tydligt presenterad.
Argument/ motargument
Dina argument är otillräckliga eller otydligt presenterade. Fakta underlaget är bristfälligt.
Du har med flera argument som du bemöter med motargument. Använder visst faktaunderlag.
Alla punkter på nivå 2 är med. Dina argument är tydligare underbyggda, t.ex med fakta. Du bemöter motargument på ett reflekterande sätt.
Alla punker på nivå 2&3 samt att du bygger ut dina åsikter mer och hänvisar till fakta och undersökningar. Du har också ett personligt förhållningssätt och värderar dina argument och motargument.
Språklig säkerhet
De formella skrivreglerna följs inte. Många stavfel som stör. Ordvalet är inte varierat och/eller anpassat.
De formella skrivreglerna följs till viss del. Några stavfel förekommer. Ordvalet passar ofta texten, men talspråk och/eller ej anpassade ord förekommer.
De formella skrivreglerna följs överlag, med något undantag. Inga eller få stavfel. Ordvalet passar till texten och är medvetet varierande.
Stor säkerhet för de formella skrivreglerna visas. Ordvalet och meningsbyggnaden är medvetet varierat, nyanserat, anpassade till texten och träffande för genren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: