Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2020-01-22 13:07 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Energi är en viktig resurs men hur kan man utvinna den från atomer?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

    

   Saker att kunna

    

   Efter avslutad undervisning ska eleven kunna

   • Förklara vad atomnummer och masstal är

   • Elektronbanor, atomens uppbyggnad

   • Förklara hur ljus uppstår från atomer, laser

   • Förklara begreppet joniserande strålning och beskriva de tre olika typerna av dessa.

   • Ge exempel på användning av röntgenstrålning

   • Ge exempel på naturligt och icke-naturlig strålning

   • Förklara begreppen halveringstid, aktivitet och stråldos

   • Förklara kol-14 metoden

   • Beskriva hur fission och fusion går till och vad man använder dessa till. Likheter och skillnader mellan hur ett kärnkraftverk och kärnvapen fungerar.

   • Förklara vad en kedjereaktion är.

   • Beskriva sönderfallserier av radioaktiva grundämnen.

   • Redogöra för- och nackdelar med kärnkraft.

 

Begrepp

Atom, atomkärna, proton, neutron, elektron,elementarpartikel, partikelacceleratorer

Radioaktivitet, halveringstid, aktivitet, stråldos, kol-14 metoden, joniserande strålning, alfa-, beta- och gammastrålning, strålning i sjukvården, fission, fusion, kärnkraft, kärnvapen, energi i kärnreaktioner, slutförvar

Linjespektrum, atommodell, foton, laser

 

 

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik

E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: