Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 6 SLÖJD

Skapad 2020-01-22 13:13 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola F Slöjd
Denna uppgift planerar vi att arbeta med under en termin på textilslöjden.

Innehåll

ÅK 6

 

Sy en toppluva

till dig själv

eller någon annan

 

 

 

Arbeta med hjälp av mönster och instruktioner

 

 Välj modell, motiv och färger som passar till målgruppen.

 

Materialkunskap som tillhör arbetsområdet:

 

Stickad GOTS certifierad bomull.

 

 

Glöm inte att dokumentera arbetsprocessen digitalt från början till slut!

Dokumentera genom att fotografera med chromebook – komplettera med text (eller ljudfil vid behov).

 

 

 

Bedömning görs utifrån…

 

·         Hur avancerat ditt arbete är (K1)

·         Hur du förvandlar faktakunskap till logiskt tänkande och kvalitet (K1)

·         Hur du använder instruktioner (K1)

·         Hur du använder verktyg och redskap (K2)

·         Hur sakliga dina motiveringar är i miljöval (K3)

·         Hur du utvecklar idéer från erbjudet inspirationsmaterial och själv letar inspiration (K4)

·         Hur du beskriver nästa steg t.ex. muntligt, i text, genom skiss eller modell (K5)

·         Hur utvecklat du beskriver arbetsgången och din egen arbetsinsats (K6)

·         Hur du tolkar och resonerar om slöjdföremåls utseende (K7)

 

 

 

 

 

SLÖJD ÅK 6 Kunskapskrav 1-7

                                                                     

K1

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

K1

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

K1

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

K2

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

K2

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

K2

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

K3

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

K3

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

K3

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

K4

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

K4

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

K4

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

K5

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

K5

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

K5

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

K6

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet

K6

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet

K6

Eleven kan ge välutvecklade om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet

K7

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

K7

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material

K7

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: