👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konkretiserade mål under läsåret

Skapad 2020-01-22 13:22 i Kanaljens förskola Hofors
Förskola
Under våren kommer vi att fortsätta arbeta med samma mål från läroplan som under hösten, och vi har här försökt beskriva och bena ur mer konkret vad målen innebär för våra barn. I vår utvärdering skrev vi att vi ville stärka arbetet med pedagogisk dokumentation samt stärka likabehandlingsarbetet ytterligare, och vi kommer under våren därför att dels göra flera observationer kopplat till de mål vi satt upp, dels titta ännu djupare på dessa för att se att vi håller en sådan kvalitet på undervisningen så att barnen har tillräckliga möjligheter till lärande.

Innehåll

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar och möjlighet att utveckla:

 

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga

 1. Barnen visar med kroppsspråk, miner eller ord vad de vill

 2. Barnen känner delvis igen sina kläder i hallen

 3. Barnen tvättar sig efter måltider med vuxenstöd

 4. Barnen är delaktiga i att plocka undan t.ex. leksaker

 

Så här lägger vi upp verksamheten/undervisningen för att nå målen:

 • Vi strävar efter att vara lyhörda för barnens signaler

 • Vi sätter hela tiden ord på det vi gör under dagen, t.ex. “nu går vi till din plats, titta här är din röda tröja”

 • Vi uppmuntrar dem att  prova så mycket som möjligt efter deras förmåga, t.ex. dra ner dragkedjan i overallen, sätta på vattenkranen, slänga papper i papperskorgen

 

 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 1. Barnen använder sin tid i huvudsak till att undersöka och prova materialet på avdelningen

 2. Barnen vågar prova valda aktiviteter kopplade till projektet, t.ex. måla, lera, vatten

 

Så här lägger vi upp verksamheten/undervisningen för att nå målen:

 • Vi utvecklar hela tiden miljön så att den är så stimulerande som möjligt

 • Vi strävar efter att vara nära barnen för att kunna stödja, sätta ord på och stimulera undersökandet

 • Vi ger barnen rika möjligheter att introduceras i olika material 

 • Vi sätter medvetet ihop grupper så att de på bästa sätt kan stimulera och inspireras av varandra • Utveckla sin identitet och känna trygghet i den, samt medvetenhet om rätten till sin egen kroppsliga och personliga integritet

 1. Barnen visar sin känslor för oss och varandra

 2. Barnen lystrar till sitt namn

 3. Barnen visar motstånd när de inte vill något

 4. Barnen förstår enkla, vardagliga rutiner

 

Så här lägger vi upp verksamheten/undervisningen för att nå målen:

 • Vi ser varje barn som enskilda individer genom att benämna barnen med deras namn. samt att möta varje barn med ögonkontakt, och om de vill, kroppskontakt

 • Vi sjunger och ramsar om barnens namn

 • Vi strävar efter att vara lyhörda på deras signaler, t.e.x. om de vill sitta i knä, om de behöver något, när de känner sig klara med en aktivitet

 • Vi har en relativt stark struktur på dagen och vi använder ett tydligt kroppsspråk och sätter hela tiden ord på vad som komma skall
 • Utveckla förmåga att skapa samt uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, drama, rörelse, sång, musik och dans

 1. Lever sig med i en enkel, ofta läst boks händelser

 2. Gör kroppsrörelser till ofta sjungna sånger

 3. Barnen provar att måla

 4. Barnen provar att arbeta med lera

 5. Barnen provar att använda maracas, ägg och tamburin

 

Så här lägger vi upp verksamheten/undervisningen för att nå målen:

 • Vi erbjuder läsning, färg, lera, sånger regelbundet i vår undervisning

 

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra

 1. Barnen reagerar empatiskt när en kompis är ledsen

 2. Barnen uppmärksammar sina kompisar, t.ex. genom att peka när de kommer

 3. Barnen delar delvis med sig av sakerna

 

Så här lägger vi upp verksamheten/undervisningen för att nå målen:

 

 • Vi sätter ord på barnens känslor

 • Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra

 • Vi uppmuntrar barnen att visa empatiska handlingar mot varandra

 • Vi uppmärksammar goda beteenden och markerar stopp mot oönskade beteenden

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18