Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och diskriminering.

Skapad 2020-01-22 13:32 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia
Grunderna för de mänskliga rättigheterna och den historiska bakgrunden. Mänskliga rättigheternas tillämpning i Sverige och världen. De svenska grunderna för diskriminering. Nationella minoritetsgrupper och ursprungsbefolkning, t.ex. samerna. Hur kan rättigheterna tillämpas och exempel på hur stater bryter mot dem? Vilken är FN:s roll?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: