Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färgtema Vt -20

Skapad 2020-01-22 14:03 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Tema färg och form med fokus på estetisk verksamhet och kommunikation.
Grundsärskola F – 6 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Kommunikation
Under detta läsår ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om färger. Fokus kommer finnas på att du ska lära dig känna igen eller beskriva färgerna på veckans skoldagar samt de vanligaste färgerna som förekommer i din vardag och omgivning.

Innehåll

 

Detta ska du träna på

Under detta läsår ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om färger. Fokus kommer finnas på att du ska lära dig känna igen eller beskriva färgerna på veckans skoldagar samt de vanligaste färgerna som förekommer i din vardag och omgivning.

 

Du kommer få träna på att känna igen eller beskriva: 

- De vanligaste färgerna i din närmsta miljö och omgivning.

- Färgerna på veckans dagar med fokus på skolveckan.

- Färgerna som förekommer i dina olika arbetsuppgifter, bl a färgerna i "lika-på-lika-material" och pussel.

- Färgerna i olika bilduppgifter och på bildföremål samt använda färger för att skapa bilder och olika nyanser.

 

Arbetssätt:

Arbetssättet sker både enskilt och i grupp utifrån det sätt som passar elevens behov bäst. Som stöd används "widget-go bilder", konkreta symboler och föremål, tecken som stöd, "tassels/ kroppsspråk " samt verbalt tal utifrån elevernas förutsättningar.

Under morgonsamlingen tränar vi på färger genom att bl a beskriva och tydliggöra färgerna på veckans skoldagar. 

En gång i veckan i anslutning till samlingen, har klassen ett gemensamt lektionspass med färgtema där vi bland annat övar på att:

- Måla, rita och skapa bilder och föremål med hjälp av olika färger och material, bla med vattenfärger, färgpennor, kritor och lera. 

 

Vid enskilda arbetspass/aktiviteter tränar eleverna på färger genom att beskriva/känna igen eller använda olika färger i t ex skapande verksamhet, pussel, lika-på-lika-material, böcker, lego, samt övrigt material som förekommer i skolmiljön.

 

Kunskapskrav:

Eleverna bedöms utifrån sina individuella förmågor och förutsättningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3

Matriser

VEU KOM ES
Färg och Form

Nivå 1
Visar inget intresse
Nivå 2
Visar intresse
Nivå 3
Kan med stöd av
Ny nivå
Kan självständigt
Aspekt 1
Röd

Nivå 1
Visar inget intresse
Nivå 2
Visar intresse
Nivå 3
Kan med stöd av
Ny nivå
Kan självständigt
Ny aspekt
Gul
Ny aspekt
Grön
Ny aspekt
Vit
Ny aspekt
Svart
Ny aspekt
Brun
Ny aspekt
Lila
Ny aspekt
Orange
Ny aspekt
Rosa
Ny aspekt
Grå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: