Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-01-22 14:10 i Högbergets förskola Ludvika
Skapande
Förskola
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra (Lpfö18, s.9).

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi upplever att många barn på avdelningen visar stort intresse för att skapa med olika material och efterfrågar dessa stunder. Därför ska utbildningen och den pedagogiska miljön utformas och möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas kring sitt intresse. 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill ge varje barn förutsättningar att:

- utveckla sin finmotorik

- utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet

- lust och glädje att utveckla sin skapande förmåga

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer

- utveckla intresse för berättelser, bilder och texter

 

 


Vi strävar efter att dagligen erbjuda barnen en skapande miljö där de har tillgång till sagor, pärlor, pluppar, limma med olika material, rita och rörelse. När vi delar in barnen i våra smågrupper kan vi lättare få en överblick över det enskilda barnets skapandefärdigheter och vara observanta på vad utbildningen kan erbjuda för att utveckla  färdigheterna. VI kommer att berätta sagor, ha teater, dansa, göra rörelsebanor, måla, arbeta med lera, leka med bokstäver, Vi tar tillvara på barnens intressen och omvandlar dessa till skapandeundervisning så att barnen tycker det är roligt. Dokumentation kommer att läggas upp på unikum löpande. 

 

Hur blev det?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: