Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gympasalen och lekar

Skapad 2020-01-22 14:12 i Förskolan Blomman Mönsterås kommun
Förskola

Innehåll

Var är vi? 

Barnen visar ett stort rörelsebehov och de har mycket energi. Rörelsen i sporthallen ger bra förutsättningar att tillgodose det behovet, de ges möjlighet att springa och träna på b.la olika grundrörelser. Barnen visar även intresse för lekar och regler därför vill vi introducera en rad olika lekar som vi testar både inomhus och utomhus. 

 

Vart ska vi? 

Vi vill självklart väcka barnens intresse för att röra på sig och att de ska inse vikten av att röra på sig för att må bra i det vardagliga livet. För att lära sig olika lekar vill vi att barnen ska förstå innebörden och hur man följer lekens givna regler. 

Pedagogernas syfte är att barnen ska få: 

 

 • -träna grundrörelserna; gå, springa, krypa, åla, hoppa, rulla, balansera, klättra, hänga, stödja, kasta och fånga mm. 

 • -utveckla grovmotorik 

 • -känna rörelseglädje 

 • -öva turtagning 

 • -träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner  

 • -öva på att våga tro på sin egen förmåga 

 

Hur gör vi?  

Vid varje tillfälle i sporthallen följer vi ett liknande innehåll varje gång. Detta för att skapa trygghet för barnen och för att de ska veta vad som kommer att hända. 

Vi börjar med uppvärmning där vi b.la leker lekar, gör olika rörelser till musik eller jobbar med olika rörelsekort. 

Därefter introduceras något material (ex rockringar, bollar, mattor etc.) eller någon form av aktivitet/övning som präglas av lek.  Vi gör några övningar för att få prova på materialet på olika vis. Vi kan även förbereda med redskapsbana/hinderbana. 

Vi avslutar med att varva ner och ha lite avslappning som t.ex. yoga/massage/visualisering med lugn musik.  

Den veckan vi inte går till sporthallen jobbar vi med lekar och regler. Vi introducerar nya lekar som vi antingen praktiserar inomhus eller utomhus. 

Ibland får barnen själva önska vad de vill göra och komma med egna förslag. 

Förutsättningar 

Vi planerar att ha gymnastik varannan onsdag, vilket ev. Kommer bli varje onsdag under senare delen av VT. Den andra onsdagen leker vi en eller flera lekar. 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera med hjälp av kameran och IPad. Dokumentationen ska användas tillsammans med barnen för att gemensamt uppleva händelser och reflektera över lärandet. Vi dokumenterar i Unikum där lärandet även synliggörs för vårdnadshavare.

 

 

 

Hur blev det? 

Utvärdering 

Pedagogerna diskuterar efter varje tillfälle vad som fungerat bra/mindre bra för att se vad som kan vara lämpligt att göra vid nästa tillfälle, eller om någonting behöver göras annorlunda och på annat sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: