Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6 A

Skapad 2020-01-22 14:17 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
I Matteborgen 6A kommer du få lära dig mer om: Decimaltal Procent och sannolikhet Geometri Koordinatsystem Algebra

Innehåll

 

Du ska:

 • kunna jobba självständigt, i par samt i grupp.
 • be om hjälp då du inte förstår.
 • delta i matematikdiskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi har kontinuerligt gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp.
Du arbetar på egen hand och med hjälp av andra löser ni matematikuppgifterna i boken.
Du arbetar med grön kurs först och därefter gör du själv en diagnos som rättas av lärare. Sedan bestämmer lärare och elev tillsammans vilken nivå som skall arbetas vidare med i boken.

 

 Vi arbetar även praktiskt med konkret material. 

Du kommer att få undervisning om:

 • förstå och kunna räkna decimaltal med de fyra räknesätten 
 • att räkna med överslag
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara och räkna ut sannolikhet
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar samt använda de vanligaste enheterna för area
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • läsa av och tolka ett cirkeldiagram
 • Förstå och skriva algebraiska uttryck
 • Kunna förklara vad en ekvation är och lösa den

Läroplanen

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att förstå och kunna använda decimaltal och göra beräkningar.
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förtrogenhet att växla mellan bråk, decimal och procentform
 • Din förmåga att göra beräkningar med procent och rabatt.
 • Din förmåga att förstå sannolikhet.
 • Din förmåga att göra beräkningar av area och omkrets av rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar.
 • Din förmåga att förklara och lösa ekvationer och algebraiska uttryck
 • Din förmåga att kunna beskriva de begrepp vi har arbetat med under de olika arbetsområdena.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.

Matriser

Ma
Matteborgen 6

Decimaltal
Förstår vad som menas med ett decimaltal och varför vi använder decimaler.
Du kan storleksordna decimaltal.
Du förstå betydelsen av hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel,och decimaltecken.
Du kan multiplicera decimaltal med 10,100 och 1000.
Du kan räkna decimaltal med överslagsräkning samt kort division.
Procent och sannolikhet
Du kan räkna ut hur mycket en viss procent av något är.
Du kan räkna ut rabatten på en vara samt ange vad det nya priset är.
Du kan växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Du kan förklara vad som menas med sannolikhet.
Du kan räkna ut sannolikheten för att en händelse ska hända.
Geometri
Du ska kunna använda dig av de vanligaste enheterna för area; cm² dm² m²
Du kan förstå och använda begreppen bas och höjd.
Du kan räkna ut arean av rektanglar,kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.
Du kan benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
Du kan förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.
Algebra
Du vet att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, tex x eller y
Du förstår och kan skriva algebraiska uttryck.
Du vet hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
Du kan förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation.
Cirkeln
Du kan förklara begreppen diameter och radie.
Du kan beräkna cirkelns omkrets.
Du kan beräkna cirkelns area.
Du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram
Problemlösning
Du kan läsa och hämta fakta ur en text när du ska lösa matematiska uppgifter.
Du kan ta hjälp av att rita en bild för att lösa ett matematiskt problem.
Du kan lösa problem genom att pröva dig fram.
Du kan lösa problem genom att leta mönster i tal och bild.
Du ska kunna att division är motsats till multiplikation och att subtraktion är motsatsen till addition.

Kommentar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: