Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket

Skapad 2020-01-22 14:49 i Förskolan Blomman Mönsterås kommun
Förskola

Innehåll

Var är vi? 

Barnen visar intresse för bokstäver och hur de låter. De är intresserade av att “läsa” och ljuda bokstäver. Vi har flera barn som inte har svenska som modersmål, men som visar stort intresse språket. Många barnen hör vi även rimma och undrar vad som rimmar på vad. Vi jobbar med språksamlingar där ovan nämnda berörs. 

 

Vart ska vi? 

Vi vill självklart väcka barnens intresse för det svenska språket och nyfikenhet inför vad som väntar dem inom skolans värld. Pedagogernas syfte är att barnen ska få kännedom om följande: 

 

 • -Känna igen bokstäverna i sitt namn, både stora och små. 

 • -Hur låter bokstäverna (inte alla, några utvalda). 

 • -Visa intresse för lite enkla rim 

 • -Vi vill att barnen ska kunna berätta lite kring något som barnen själva valt för de andra barnen. 

 • -Vi vill att de ska kunna lyssna på när andra pratar, ex.  i samling. 

 

Hur gör vi?  

Vi har minst en “språksamling” i veckan där vi berör något av ovan nämnda genom olika aktiviteter. Vi använder oss en del av olika övningar från Bornholmsmodellen. 
När tillfälle ges och uppkommer så pratar vi med barnen “i stunden” kring bokstäver, bokstavsljud mm. 
 
När vi är på våra utflykter jobbar vi en del med bokstäver, ex. Bygga bokstäver, Hitta bokstäver mm. 

Förutsättningar 

Vi planerar att ha språksamlingar minst en gång i veckan. När vi kommer igång med “berättandet” blir det fler gånger.  

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera med hjälp av kameran och IPad. Dokumentationen ska användas tillsammans med barnen för att gemensamt uppleva händelser och reflektera över lärandet. Vi dokumenterar i Unikum där lärandet även synliggörs för vårdnadshavare. 

 

Hur blev det? 

Utvärdering 

Pedagogerna diskuterar vad som fungerat bra/mindre kring målen, minst en gång i månaden för att se vad som kan vara lämpligt att göra vid nästa tillfälle, eller om någonting behöver göras annorlunda och på annat sätt. Vi utvärderar i Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: