Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL för Pedagogisk planering Skinnefjällsskolan

Skapad 2020-01-22 15:03 i Skinnefjällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Skinnefjällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9
Kommungemensam mall för pedagogiska planeringar på Skinnefjällsskolan. Ta bort grön text. Koppla till centralt innehåll och kunskapskrav. Ta bort denna text och skriv en ny ingresstext.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Beskriv syftet med undervisningen. 

Så här kommer vi att arbeta

Beskriv arbetsgången. Förklara hur vi kommer att arbeta för att nå målen och vilka metoder och materiel som kommer användas. 

Det här ska du lära dig

Det här skall eleverna kunna efter att vi arbetat med området.
Koppla till Centralt innehåll och kunskapskrav. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Skriv ner en begreppsordlista. De här begreppen är viktiga för elevens förståelse.

Så här kan du visa dina kunskaper

Beskriv vilka redovisningsformer som kommer användas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: