Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 Samband och förändring

Skapad 2020-01-22 15:03 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F
Matematik åk 9 Samband och förändring tar upp begrepp som procent, förändringsfaktor, olika typer av funktioner och proportionalitet. Perioden är vecka 49-4 och avslutas med en diagnos vecka 4. Bedömning samt veckoplanering se nedan.

Innehåll

Planering i matematik åk 9

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Ramen stor Z.wmfBedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på.

Bedömningsunderlag

      Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning och diagnos på kapitlet.


 

Ramen stor Z.wmf

Z Kap 2 – Samband och förändring

 

Centralt innehåll

·         Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

·         Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

 

V.

Dag

Lektion

 

49

 

Uppstart kap 2

 
 

 

2.1 Procent

 
 

 

   

 50

 

2.2 Förändringsfaktor

 

 

 

2.3 Funktioner

 

 

 

 

 

 51

 

2.4 Linjära funktioner

 

 

 

2.5 Tillämpning av linjära funktioner

 

 

 

 

 

 2

 

Blandade uppgifter

 

 

 

Repetition

 

 

 

   

3

 

Träna Samband / Utveckla Samband

 

 

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

   

4

 

Repetition

 

 

 

Diagnos kap 2

 

 

 

 

 

 

Begrepp att kunna:

Procent                               Procentenhet                       Promille
 Förändringsfaktor              Funktion                             Koordinatsystem
 x-axel och y-axel               Origo                                  Koordinat

Linjär funktion                   Värdetabell                         Graf

Oberoende variabel             Beroende variabel               Riktningskoefficient

Proportionalitet

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: