👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktionsfilm

Skapad 2020-01-22 15:04 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Vad är en bra instruktion? Vad krävs för att någon annan ska förstå dig och dina instruktioner?
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är en bra instruktion? Vad krävs för att någon annan ska förstå dig och dina instruktioner?

Innehåll

Uppgift 

Du ska göra en instruktionsfilm av något du väljer själv, tex hur man bakar en kladdkaka, sadlar en häst, byter vindrutetorkare på epan, utför en viss motionsrörelse etc. Detta är en enskild uppgift. Du behöver genomföra instruktionen hemma och ta kort med din telefon. Spara korten i din drive (ladda hem drive-appen till din telefon) och använd sedan dina kort i en instruktionsfilm.

 

Du gör din instruktion i Powtoon som du jobbar med online. Din instruktionsfilm ska visas för en publik, dvs för din klass eller en mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Instruktionsfilm

Ny nivå
E
C
A
Skriva olika sorters texter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
viss språklig variation enkel textbindning i huvudsak fungerande anpassning
relativt god språklig variation utvecklad textbindning relativt väl fungerande anpassning
god språklig variation välutvecklad textbindning väl fungerande anpassning
Förstärka budskapet
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
delarna samspelar i huvudsak
delarna samspelar ändamålsenligt
delarna samspelar ändamålsenligt och effektivt