Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforskarnas yngsta barn, "att bli till som förskolebarn"

Skapad 2020-01-22 15:12 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Att introduceras till förskolan, och "bli till" som förskolebarn. De nya barnen i gruppen introduceras till de material och de aktiviteter som vi erbjuder i förskolan.

Innehåll

Innehåll

Inom Aspuddens förskolor vill vi ta vara på barns nyfikenhet, kreativitet, lust, egna drivkrafter och utveckling och lärande. Detta gör vi genom att utgå från att barn inte ÄR på ett speciellt sätt utan "blir" till på olika sätt i relation till andra barn och vuxna, samt i relation till de möjligheter och normer som förskolans utbildning erbjuder. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och vi menar att kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, miljöer och material.

 

 

Datum för upprättande av planen: 200122

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc:

Barngruppen är en liten grupp i den stora på avdelningen Utforskarna.

6 barn började i januari 2020. Två av barnen i den lilla gruppen har redan gått i förskolan i ca ett år.

de är alla mellan 1-2 år gamla.

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

De ska få lära sig vilka aktiviteter och vilka material som förskolan har att erbjuda dem. Vilka valmöjligheter de har i sitt utforskande.

De ska introduceras in i verksamheten och våra dagliga rutiner så att de känner ett lugn och en trygghet.

Allt eftersom kommer de att få testa på olika aktiviteter.

 

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

se nedan

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras

artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

En introduktion till förskolan, dess material, aktiviteter är nödvändig för alla barn som börjar i förskolan

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

Genom att få testa många olika material och tekniker och genom att delta efter sin egen förmåga och lust.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18
  • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: