Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott ÅK5 VT20

Skapad 2020-01-22 15:14 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Den sista terminen på Almekärrsskolan är nu här. Vi ska under denna termin förbereda oss inför flytten till högstadiet genom att jobba mot kunskapsmålen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 Syftet med undervisningen denna termin är att eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper gentemot kunskapsmålen. Ett extra fokus kommer att ligga på att varje individ ska få möjlighet att arbeta extra mot de kunskapsmål som individen behöver.

 

Mål med undervisningen

Det huvudsakliga målet med undervisningen är att samtliga elever ska lämna Almekärrsskolan med godtagbara kunskaper inom ämnet Idrott & Hälsa. För att nå dit behöver vi nå vissa delmål på vägen:

1. Samtliga elever får möjlighet att inhämta kunskaper utefter ett allsidigt perspektiv gentemot kunskapskraven.

2. Eleverna ska få möjlighet att finna rörelseglädje och tycka att idrott är roligt. Är det roligt så vill eleven vara med och delta.

3. Eleverna ska kunna känna sig trygga på idrotten. Alla elever ska kunna vara med utefter sina förutsättningar utan att känna otrygghet.

 

Bedömning

 Bedömningen sker främst genom observation under lektionerna, men också genom samtal och diskussion med eleverna. Anteckningar av elevernas kunskaper kommer stundtals att föras och tillfälligt bevaras. Det är enbart elevernas kunskap som ligger till grund för bedömning. Bedömning sker alltid gentemot kunskapsmålen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: