Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva på ungerska

Skapad 2020-01-22 15:22 i Modersmålsenheten Helsingborg
Gymnasiesärskola Modersmål
I olika vardagliga situationer kommer vi att testa och utveckla vår kommunikationsförmåga i tal och skrift. Situationer till exempel hos vårdcentralen, resa med tåget, i banken osv.

Innehåll

Målet:

Målet med undervisningen är att kunna

 • olika ord som är karakteristisk av situationen
 • skriva olika slags texter (email, sms, brev, kort)

Under undervisningen kommer vi att jobba med olika texter som beskriver hur vårdcentralen, köp av tåg biljett fungerar. Vi övar på ord och begrepp med hjälp av digitala verktyg och skriver enkla texter.

 

Jag kommer att bedöma 

hur du kan använda dem ord vi har lärt oss

texter du skriver

hur du deltar i samtalet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala och skriva på modersmålet.
  Mos
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  Mos
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter för olika syften.
  Mos
 • Centralt innehåll
 • Ord- och begreppsförråd på modersmålet.
  Mos  -
 • Språklig anpassning till situation och mottagare.
  Mos  -
 • Strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Mos  -
 • Språkriktighet och stil i samband med talade och skrivna texter.
  Mos  -
 • Olika typer av texter, utifrån elevernas intressen och studieinriktning.
  Mos  -
 • Traditioner, samhällsförhållanden, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
  Mos  -
 • Ord- och begreppsförråd inom områden som hör till elevens intressen och studieinriktning, samt ord och begrepp som berör praktiska samhällsförhållanden.
  Mos  -
 • Kommunikation i tal och skrift i praktiska situationer, till exempel med vårdcentralen, arbetsförmedlingen och banken.
  Mos  -
 • Informella brev som syftar till social kommunikation, till exempel semesterhälsningar, inbjudningar och tackkort.
  Mos  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra samt efterfråga tankar, åsikter och argument på ett sätt som för samtalet framåt. Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
  Mos  A
 • Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra samt efterfråga tankar, åsikter och argument på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
  Mos  C
 • Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att medverka i att framföra samt efterfråga tankar, åsikter och argument. Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
  Mos  E
 • Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse.
  Mos  A
 • Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse.
  Mos  C
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse.
  Mos  E
 • Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
  Mos  A
 • Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
  Mos  C
 • Eleven medverkar i att föra resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
  Mos  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: