👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken: Samplanering Förberedelse Vatten och vattenfärger

Skapad 2020-01-22 15:38 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Undervisningstillfälle. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Vatten och vattenfärger
Datum: Onsdag, 22/1
Deltagande pedagoger: Anna-Karin, Helena och Dorota 
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Pedagogen tar fram material: färger, vatten i vattenkanna, genomskinliga muggar och hushållspapper. Förbereder material på bordet som står på samlingsmattan. Vi fördelar uppgifter: en pedagog leder aktiviteten, en dokumenterar barnens tankar på tavlan, en dokumenterar  experimentet med iPad. 

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad:

Vi kommer forska om spänning genom att transportera vatten genom två behållare. Genom att förbinda två bägare med ett hoprullat hushållspapper och fylla den ena bägaren med vatten, kan vi se hur vattnet flyttar sig från den ena bägaren till den andra. Detta beror på att den ena bägaren är full med vatten och den andra bägaren är tom på vatten. Det är alltså en skillnad mellan bägarna. Efter en lång stund har vattennivåskillnaden mellan bägarna jämnat ut sig. Då slutar vattnet rinna.

 

 

 

html_image
Hur:

Vi kommer fråga barnen vad vet de om vatten, var finns vatten och vad behövs vatten till. Barnens svar ska skrivas ner på tavlan. 

Sedan ska vi blanda färg i vatten: ett barn i taget få komma fram och hjälpa till med färg, vatten, att blanda, att lägga i hushållspapper. 

Papper ska sättas mellan muggarna: mellan den med färgade vatten i och den tomma. Papper kommer absorbera vatten och vatten kommer jämnas ut mellan de olika muggarna. 

Vem:

Alla barn och pedagoger på fisken.  

När:

På förmiddagen samt innan mellanmålet. 

Var:

Inomhus på samlingsmattan.  Vi kommer fortsätta i verkstan där barnen ska få möjlighet till blanda färger på egen hand.  

Varför:

För att synliggöra för barnen att färgerna blandas och att vatten kan transporteras med hjälp av absorberande material mellan behållare.  

Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

Vi kommer filma samt ta bilder under undervisningstillfället.