Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden och livets historia åk 3

Skapad 2020-01-22 16:16 i Tunets skola Borlänge
Vi ska arbeta med jordens utveckling. Vi ska arbeta med forntiden (istiden, stenåldern,bronsåldern och järnåldern).
Grundskola 3 Historia Svenska SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om livets uppkomst på jorden och människans utveckling. Du kommer att arbeta med hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska du få historisk kunskap som bidrar till att du förstår en del av den tid vi lever i nu.

Skapa nyfikenhet och vilja att lära mera om vårt förflutna och historia som ämne.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:
-  få läsa olika sorters texter
-  jämföra och granska innehållet i olika texter
-  få skriva faktatexter för hand och på surfplatta

- se på film

- göra en enkel tidslinje

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- söka information och skriva enkla faktatexter utifrån nyckelord
- redovisa muntligt och skriftligt
- använda historiska begrepp  
- beskriva hur man kan se historiska spår i naturen

Bedömningen görs genom:
- observerationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta och göra jämförelser
- granskning av dina texter i den historiebok som du kommer att få göra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: