Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-20 Eng 9: Bokprojekt Diary of a Whimpy Kid

Skapad 2020-01-22 17:06 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Engelska
Bokprojekt.

Innehåll

 

 

Genomförande

Under v. 4-11 jobbar du med ett bokprojekt i engelska. Du läser boken Diary of a Whimpy Kid. Boken går att få uppläst så du kan både läsa och lyssna på boken. Efter varje kapitel svarar du på frågor eller skriver sammanfattning. Instruktionerna har du på Classroom. I det här projektet övar du på att läsa, lyssna, skriva och tala. 

Vecka 11 har du ett skriftligt prov relaterat till boken. Du kommer också att ha ett muntligt prov där du pratar om saker relaterade till boken. 

Under det här projektet blir du bedömd i läsa, skriva och tala. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: