Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, solen och månen

Skapad 2020-01-22 17:31 i Blötbergets skola Ludvika
Detta arbete syftar till att lära sig mer om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Geografi Svenska som andraspråk Fysik Svenska
Har du tittat på en fullmåne någon gång och funderat över hur den kan synas på den mörka natthimlen? Hur kan solen värma så skönt? Här får du massor med kunskap om hur det hänger i hop!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss att visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Vi ska lära oss månens olika faser.

Vi ska även lära oss några stjärnbilder som man kan se på vinterhimlen.

Vi ska samtala om myter som handlar om naturen och människan.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska jobba med följande aktiviteter:

 • Läsa faktatexter
 • Lyssna på berättelser om myter och äldre tiders naturvetenskapliga förklaringar
 • Visa på månens faser
 • Observera månens olika faser under 5 veckor
 • Lärfilmer
 • Rita stjärnbilder
 • Arbetsblad
 • Tankekartor
 • Skriva faktatexter
 • Titta på stjärnbilder

Vad som kommer att bedömas:

 

 • Du ska kunna berätta om en myt eller äldre naturvetenskaplig förklaring.
 • Du ska kunna, genom skriftligt prov, namnge månens olika faser: ny-, halv- och fullmåne.
 • Du ska kunna, med hjälp av din modell, berätta om jordens, månens och solens förhållanden till varandra: att jorden snurrar runt solen och att månen snurrar runt jorden.

Hur du får visa vad du kan:

Muntligt visa vad du kan i diskussioner i klassrummet. 

Du kommer genomföra ett skriftligt prov där du får redogöra för månens faser.

Du får berätta hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. 

Du skriver faktatexter om solen, månen, jorden och myter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3

Matriser

NO Fy Sv Bl Ge SvA
Jorden, solen och månen

bra
på gång
bravo
Månens faser
Du ska kunna berätta om jordens, månens och solens förhållanden till varandra
Du kan med hjälp av din modell berätta om jorden, månens och solens förhållande till varandra. Du berättar också några fakta om dessa.
Du kan med stöd av vuxen berätta muntligt om jorden, månen och solen.
Du kan med hjälp av din modell berätta om jorden, månens och solens förhållande till varandra. Du berättar också några fakta om dessa. Du kan även berätta något från en myt eller berättelse om jorden, månen eller solen.

NO Fy Sv Bl Ge SvA
Jorden solen och månen

Nivå 1
Nivå 2
Mål
- Förstå hur jordens rörelser hänger ihop med tideräkningen.
Du vet varför det blir dag och natt. Du vet att jorden snurrar runt solen.
Du vet varför det det blir dag och natt. Du vet hur lång tid det tar för jorden att snurra runt sin axel och runt solen.
Känna till månens olika faser.
Du kan säga några fakta om månen. Du vet t ex att den är jordens närmsta granne, att den cirkulerar runt jorden och att människor har varit där.
Du kan säga några fakta om månen. Du vet t ex att den är jordens närmsta granne, att den cirkulerar runt jorden och att människor har varit där. Du kan förklara varför månen ser olika ut olika tider och varför det ser ut som den lyser.
Förstå och förklara varför det finns årstider.
Du förstår i stora drag hur årstider uppkommer och kan med vissa luckor förklara detta.
Du förstår hur årstider uppkommer och kan på ett tydligt sätt förklara detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: