Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordons tema

Skapad 2020-01-22 18:03 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Vi kommer under en tid ha fordonstema. Då våra barn gillar fordon av alla slag. Vi kommer titta närmare på olika fordon.

Innehåll

Syfte:

Vi tog tillvara utifrån observation att barnens intresse är fordon. Vårt syfte är att fånga barnen och i temat lära oss nya saker om fordon. syftet är även att öka barnens lust att lära.

Mål:

väcka barnen intresse ännu mer för fordon. Hur de ser olika ut och används på olika sätt. Genom temat väcka barnen intresse för natur och teknik, språk och matematik.

Aktivitet/Metod:

matematik :

vi undersöker , hur många däck olika fordon har, stora , små däck.

hur ser fordonen ut form och färg.

vi färgsorterar våra bilar på avdelningen. 

fordonspromenader vi räknar fordon, upptäcker färg och form, däckmönster.

skapande:

vi skapar olika fordon och skyltar i olika material.

Språk :

vi läser olika böcker om fordon. Fakta och skönlitteratur.

magnetsagor om fordon

vi sjunger sånger om olika fordon

vi lär oss nya ord , var står fordon för ? Vad heter de olika fordonen?

levande dokumentation, där vi kan samtala och reflektera vad vi gjort.


använda reflektionsskärmen för att prata och reflektera  

prata och lära oss nya ord. Vidga ordförrådet.

 

värdegrund:

vi samarbetar, vi lyssnar på varandra och väntar på sin tur.

vi lyfter samarbete , respekt i trafiken. Hur bilar får vänta på sin tur. Vad skulle hända om alla körde som de ville.

 

När?Var?Hur?Varför?

vi kommer ha en planerad dag där vi har temat. Men temat kommer att genomsyra hela verksamheten. Då vi kommer läsa böcker och prata fordon på lösvikt etc. Vi kommer va på förskolan men även gå till skogen och fordons promenader. 

Resultat hur blev det ?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: