Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Magnetism

Skapad 2020-01-22 18:34 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde: magnetism
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi ska under några veckor arbeta med magnetism. Hur fungerar magneter? Hur vanliga är magneter i vår vardag? Hur upptäckte man magnetism? Dessa och många fler frågor ska du få svar på under arbetets gång.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska under några veckor arbeta med fysik och området magnetism. Vi tar reda på hur vi använder magneter i vår vardag, hur man kan förklara magnetism och hur de första magneterna upptäcktes. Vi tittar också på hur en elektromagnet fungerar och tittar närmre på magnetiska uppfinningar. Vi kommer även att titta lite närmre hur den största magneten fungerar det vill säga jorden. 

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta hur vi använder magneter i vår vardag
 • förklara vad magnetism är
 • berätta om hur de första magneterna upptäcktes
 • berätta hur en elektromagnet fungerar
 • berätta något om olika magnetiska uppfinningar
 • genomföra olika undersökningar och skriva rapporter där du resonerar kring samt redovisar dina resultat.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta hur vi använder magneter i vår vardag
 • förklara vad magnetism är
 • berätta om hur de första magneterna upptäcktes
 • berätta hur en elektromagnet fungerar
 • berätta något om olika magnetiska uppfinningar
 • genomföra olika undersökningar och skriva rapporter där du resonerar kring samt redovisar dina resultat.
 • Hur du planerar, genomför och utvärderar en enkel undersökning

 

Undervisning:

Vi kommer bl a att läsa, se faktafilmer, arbeta med faktafrågor samt utföra och redovisa olika typer av undersökningar.
Den litteratur vi kommer utgå ifrån är Utkik Fysik och kemi sidorna 52-57

Uppgifter

 • Har du koll på magnetism?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: