Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Britain is Great

Skapad 2020-01-22 19:46 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet "Britain is Great" följer läromedlet "Magic 8" men ger också utrymme till egna elevskapande uppgifter.
Grundskola 8 Engelska
Great Britain, Britain, England or the UK - do you know the difference? In this unit we're going to look into some British geography and history as well as culture and lifestyle.

Innehåll

 

Mål

Under arbetsområdet ska du träna dig i att:

 • förstå och tolka talad och skriven engelska, t ex olika dialekter, faktatexter och skönlitterära texter
 • formulera dig i tal och skrift och anpassa språket till olika situationer, syften och mottagare; du kommer till exempel att skriva en text där du redovisar det du har lärt dig om England, Scotland och Wales och även göra en muntlig presentation
 • producera en digital redovisning, som handlar om något som finns i Storbritannien, där du redovisar muntligt 
 • utöka ditt ordförråd inom temat

Arbetssätt (det här kommer vi att arbeta med)

Text assignment

 • Texts "Nicholas Nickleby", "Notting Hill", "Bend it Like Beckham", and "The Full Monty" in the textbook Magic 8
 • booklets "There Will Always Be an England", "Wales-a UK country with a strong national identity", and "The Land of Clans, Kilts, Bagpipes, and Haggis"

Listening Activities

 • Listening exercises connected to the texts in Magic 8
 • Interviews with people from England, Scotland, and Wales

Make a presentation of a topic

In this assignment you'll present something from Great Britain. It could be famous sights, people, cities, etc..

 

Redovisning (det här ska du göra)

Du ska

 • Visa muntlig aktivitet på lektionerna
 • Genomföra en muntlig presentation
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse

Bedömning

Läraren kontrollerar

 • att du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
 • att du kan formulera dig enkelt och begripligt skriftligt
 • att du kan använda det aktuella ordförrådet både muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: