Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och pengars värde

Skapad 2020-01-22 20:01 i St Mellby skola Alingsås
Ett arbete utifrån vår samhällsstruktur och pengars värde. Den här planeringen användes under bedömningsdagen 7 mars -17, Alingsås kommun
Grundskola 3 SO (år 1-3) Matematik
Ett arbetsområde som handlar om ekonomi och pengars värde inom SO och matematik

Innehåll

Varför finns det pengar? Varför betalar vi skatt? Vad kostar olika saker? Vad är det som styr priset på olika varor? Vad ska en familjs pengar räcka till? Hur gjorde man innan det fanns pengar? Detta och mycket annat kommer vi att jobba med under några veckor. 

Konkreta mål: 

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • jämföra olika sätt att betala en vara på.
 • använda begrepp (ord) i rätt sammanhang
 • förklara och resonera kring olika frågeställningar
 • känna till vad pengarna i ett hushåll ska räcka till varje månad.
 • Känna till vad vanliga livsmedel kostar.
 • Kunna räkna pengar

 

Undervisning:

För att ni ska få möjlighet att lära er allt det här ska vi på lektionerna:

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Läsa faktatexter och se på faktafilmer inom vårt arbetsområde. (Här kommer kungen, värsta kalaset och eller Evas funkarprogram pengar)
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga uppgifter.
 • Träna på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang.

 

Centrala begrepp: sedlar, mynt, bank, vara, skatt, samhälle, hyra, köpa, moms, konto, kontokort, kontant, bostad, lön, yrke, budget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: