Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 vt-20

Skapad 2020-01-22 20:41 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Här kan du läsa om vad vi ska arbeta med i vår.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se kopplingar till syftet nedan

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att anpassas efter var eleverna befinner sig genom olika typer av exittickets. 
Vi kommer att arbeta med:

 • multiplikation (alla tabellerna) och division
 • centrala metoder för beräkningar av naturliga tal när det gäller både huvudräkning och skriftliga räknemetoder
 • mäta, jämföra och uppskatta längd, volym, massa och tid
 • sannolikhetslära
 • problemlösningsmetoder samt att träna på att beskriva tillvägagångssätt
 • skala
 • tabeller och diagram
 • geometriska figurer som t.ex. klot, kub, rätblock och cylinder

 

Arbetsformer:  
Vi kommer att arbeta mycket tillsammans i lärpar eller lärgrupp för att förbereda inför det enskilda arbete genom att t.ex. dela tankar och tillvägagångssätt samt träna förmågan att resonera.  Vi kommer att ha genomgångar, arbeta laborativt, spela mattespel, leka lekar och räkna både på arbetsblad och på iPad. 

Bedömning

Vad ska bedömas? 
Se kopplingar till kunskapskrav nedan.

 

 

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att bedöma dig kontinuerligt genom att se hur du:

 • deltar i samtal, diskussioner och övningar under lektionerna.
 • redovisar muntligt och skriftligt.
 • löser praktiska och skriftliga uppgifter.
 • Skolverkets bedömningsstöd
 • Nationella prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: