Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2020-01-22 20:53 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Svenska år 2
Grundskola 3 Modersmål
Vi har jobbat klart med arabiska bokstäverna i höstas och under vår termin ( börjar vecka 5) kommer att få träna på att läsa olika slags texter som faktatexter och sagor. Eleven kommer att få träna på olika strategier för att förstå vad hen läser.

Innehåll

 

Du ska kunna:

 • använda dig av några strategier för att förstå vad du läser
 • läsa en text som passar dig med flyt
 • berätta huvuddragen av det du läst

Undervisning och bedömning

Lektionen är delade i tre olika syften ( Före, under och efter aktiviteten)

Vi kommer att:

- jobba med tankekarta för att uppmärksamma eleverna på sina bakgrundskunskaper om teman.

- bildstöd innan läsning så att eleven kan berätta vad texten kommer att handla om.

- lyssna på högläsning och träna på läsförståelsestrategier tillsammans.

- Textsamtal

-Reda ut vad nya ord och uttryck betyder och skriva en förklaring till dessa.

- ställa frågor till olika delar av texten.

- träna att skriva enkla texter med bildstöd

- grammatik 

Bedömning

 • observationer
 • lyssna på när eleven läser
 • textsamtal
 • skriva enkla texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: