Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris, spela och ackompanjera

Skapad 2020-01-22 21:39 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Musik
En kunskapsmatris för de instrumentala delarna av musikundervisningen.

Innehåll

Vi har inte haft så lång tid på oss att lära känna varann så jag jobbar med ett eller två instrument i taget under våren för att hinna lära alla grunderna i slagverksstämmor på trum-set, basstämmor på elbas, ackompanjemang på ackordinstrument (piano eller stränginstrument) och melodi-spel. 

I denna matris kan du se vilka instrument som ingår i Spela och ackompanjera samt hur du blivit bedömd inom respektive instrument/moment.

Du kan även göra självbedömningar här och fylla i det antal fält som du tycker stämmer på dig!

Tänk på att en kunskapsmatris aldrig ger en komplett bild av dina färdigheter inom musik och hur vi bedömer dig. Därför är det viktigt att du kommunicerar med mig som är din lärare för att få en tydlig bild av hur du ligger till inför betyg och vad du kan tänka på om du vill höja nivån. 

Jag kommer att fylla på matrisen efterhand som jag hör dig spela. Ni är 125 stycken så du får ha tålamod om det inte står något här under lång tid. Målet för mig är att den ska vara ifylld för alla när åk 6 närmar sig sitt slut. 

Matriser

Mu
Detaljerad kunskapsmatris åk 4-6

Det praktiska musicerandet

Melodistämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma
Du kan spela en enkel anpassad melodi med flyt
Basstämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma
Du kan spela en enkel anpassad basstämma med flyt
Slagverksstämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma med flyt
Ackordinstrument-keyboard
Du kan bidra till ackompanjemang på keyboard med några ackord
Du kan ackompanjera på keyboard och byter då några ackord med flyt
Du kan ackompanjera på keyboard och byter då ackord med flyt
Ackordinstrument- gitarr
Du kan bidra till ackompanjemang på gitarr med några ackord
Du kan ackompanjera på gitarr och byter då några ackord med flyt
Du kan ackompanjera på gitarr och byter då ackord med flyt
Ackordinstrument- Ukulele
Du kan bidra till ackompanjemang på ukulele med några ackord
Du kan ackompanjera på ukulele och byter då några ackord med flyt
Du kan ackompanjera på ukulele och byter då ackord med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: