Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskollärarreflektion

Skapad 2020-01-22 22:45 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Förskollärarreflektion sker en gång i veckan med syfte att utveckla vår verksamhet och med tydliga mål att hela verksamheten påverkas och gynnas. Torsdagar 8.30-10.30

Innehåll

Varje torsdag har förskollärarna reflektionsmöte.

Varje vecka är det en förskollärare som har ansvaret för ett tema/aktuell artikel/text som ska diskuteras/reflekteras över på mötet.
Ansvarig förskollärare:

• har tydliga reflektioner och mål med utgångspunkt att öppna upp för reflektioner och förändringsarbete som gynnar hela verksamheten.

• dokumenterar mötets struktur och lägger ut det i Teams.
• Skapar en pedagogisk planering kring ämnet på mötet
och lägger upp dokument inklusive aktuellt material, reflektioner och tydliga mål som gynnar verksamheten.

 

Alla pedagoger ansvarar för att själva ta del av mötets innehåll på Unikum och Teams.
På Unikum kan alla använda analys- och reflektionsmöjligheten nederst på respektive pedagogiska planering för vidare arbete kring ämnet.

Kopplingar till läroplanen

  • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
    Lpfö 18
  • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
    Lpfö 18
  • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: