Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-01-23 08:08 i Förskolan Växthuset Fristående förskolor
Förskola
Barnkonventionen är från och med 2020 inskriven i Svensk lag. Därför vill vi uppmärksamma detta tillsammans med barnen. Och därmed låta barnen få inblick i och förståelse för vad barnkonventionen innebär för dem.

Innehåll

Syfte:

Att barnen ska få känna och veta sitt eget värde, och bli respekterade för den de är. Att vi är olika och att vi upplever  på olika sätt. Vi vill låta barnen uttrycka tankar och känslor. Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Med sagans hjälp inspireras  barnen att identifiera situationer, tankar och känslor i sina egna liv.

Metod:

Vi utgår ifrån 10 ”Kompisböcker” baserat på Barnkonventionen. ”Känna trygghet”, ”En egen plats”, ”Ett eget namn”, ”Lika värde”, ”Säga sitt”, ”Lek, Vila och Fritid”, ”Äta mat”, ”Barnets bästa”, ”Gå i skola”, ”Få vård”.

 • Läsa och samtala om innehållet i böckerna.

 • Använda digitala hjälpmedel för att se hur barn har det på olika platser

 • Sång, musik och skapande utifrån de olika artiklarna  

 • Spela, Spelet ”Aja Baja” 

 • Bibelsamlingarna kopplas till barnkonventionen

Mål: 

 Barnen ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Förstå att alla barn på jorden har samma rättigheter, men att alla barn inte har det så bra som vi. Känna tacksamhet för att vi har det så bra och att vi kan hjälpa andra.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: