Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklekar för återberättande!

Skapad 2020-01-23 08:10 i Klöverstugans förskola Svedala
Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan För att utveckla barnens språkliga medvetenhet arbetar vi med en modell som kallas ”Före Bornholmsmodellen”. Den innebär att pedagogerna använder ett systematiserat material medvetet för att stärka barnens språkliga medvetenhet som en tidig förberedelse inför skolans läs – och skrivinlärning.
Förskola
Varför ska man kunna återberätta? Genom att återberätta hittar man ett sätt att tänka igenom vad som hänt. I återberättandet skapas en förståelse för det man varit med om eller det man läst. Kunskap fördjupas genom reflektion och samtal. Att berätta för andra utvecklar språket, självkänslan och tänkandets magi.

Innehåll

Upprättat den 23/1 av Veronica, Lotta och Sussie 

                

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi vill stimulera barnen att lära sig fler ord samt en insikt om språkets möjligheter. Vid högläsning visar barnen stort intresse och de sitter ofta och tittar i böcker själva eller tillsammans med en kompis. Barnen vill gärna återberätta böcker de läst för varandra.

I våra undervisningsstunder kommer vi att arbeta med att öka barnens språkliga medvetenhet utifrån ett kommunikativt och lekfullt perspektiv. Metoden vi använder, 'Före Bornholmsmodellen' och appen Bornholmslek, är utformade för att möta barnens nyfikenhet och lust att lära.
Även i andra situationer uppmanas barnen att återberätta för oss och för andra. 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  • intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av och samtala om dessa

Förmågor vi vill se:

Koncentration- att styra och hålla kvar uppmärksamheten

Kommunikation- att förstå och göra sig förstådd

Vi vill även se att barnen är nyfikna och har lust att utveckla sin kunskap i språket. Att kunna återberätta sagor, ramsor och/eller vad man gjort.

Vårt lärobjekt är: barnen ska kunna återberätta med en röd tråd.

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi använder oss av materialet ”Före Bornholmsmodellen” som metod. Här får barnen på olika sätt och genom varierande aktiviteter uppleva språkets alla delar.  För att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande kommer vi att arbeta med detta 1 gång per vecka i mindre undervisningsgrupper.

Vi låter barnen arbeta med appen ” Bornholmslek” i samspel med kompisar och oss vuxna. De kan sitta med lärplattan eller så projiceras appen upp på väggen.

Vi kommer regelbundet att reflektera kring barnens utveckling av ny kunskap kring vårt lärobjekt. 

 

Dokumentation:

Vi kommer att dokumentera på Unikum både på grupp och individnivå för att synliggöra barnens utveckling och lärande i att kunna återberätta med en röd tråd.

 

 

 

 

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: