Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-01-23 08:25 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 9 Kommunikation
Innehållet ska möjliggöra för eleven att utveckla förmågor att beskriva och berätta samt kommunicera i grupp.

Innehåll

Syfte

 • samspela med andra.

 • tolka olika former av kommunikativa uttryck.

 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. (KOM)

Lärandemål

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta
den. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang
och med olika syften. Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det
i kommunikationen. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka
några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan
återberätta delar av innehållet. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och
information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom
använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Eleven använder
ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Låna böcker på biblioteket.

Läsa olika typer av texter.

Samtala kring texter du läst.

Arbeta med lärobok.

 

Ansvara för morgonlektion inför grupp.

Samspela med andra i gemensamma lektioner.

 

Erbjudas att använda Avaz.

Träna på begrepp som beskriver känslor. 

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Samtala kring text du har läst. Återberätta och svara på konkreta frågor. 

Läsa olika typer av texter, t.ex faktatexter och tolka det lästa. 

Lyssna på texter och tolka innehållet.

Lyssna på ljudböcker.

 

Samspela kring texter i grupp.

Kommunicera inför andra i grupp.

Träna turtagning vid gemensamt arbete i grupp.

 

Vid upplevt behov använda kompletterande kommunikationsverktyg, t.ex Avaz,  i din kommunikation.

Få redskap hur du kan uttrycka dina känslor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: