Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För de allra yngsta

Skapad 2020-01-23 08:40 i Framtiden | Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
I en förskolegrupp med blandade åldrar finns det behov att ge de yngsta extra utrymme och tillsyn, för att ge dem bästa möjliga förutsättning till utveckling.

Innehåll

På Framtiden har vi åldersintegrerade grupper, vilket innebär att många aktiviteter är anpassade att utmana äldre barn.

I en åldersintegrerad grupp finns det behov att ge de yngsta extra utrymme och tillsyn för att ge dem bästa möjliga förutsättning till utveckling. Vi vill att barnen ska utveckla sin identitet i en trygg miljö som medvetandegör deras rätt till kroppslig och personlig integritet och hur de kan göra för att hävda den tydligt. Aktiviteterna ska ge barnen förutsättningarna att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, enskilt och i grupp. Där barnen utvecklar sin förmåga att samarbeta, hantera konflikter, förstå rättigheter samt skyldigheter. Vi ska arbeta för att utveckla varje barns självständighet och skapa förutsättningar för barnen att utveckla tillit till sin egen förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: