Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-01-23 08:48 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Du kommer att få undervisning om forntiden i Sverige. Vi börjar på den senaste istiden och går ganska snabbt framåt. Vi ska stanna upp och titta lite mer på människans uppkomst och tiderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Syfte - Varför?

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Centralt innehåll - Vad?

Du kommer att få undervisning om:

 • människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk
 • tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder
 • hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck
 • berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid

Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi att arbeta:

 • varje vecka tittar vi på en text tillsammans som handlar om forntiden
 • utifrån ett antal stödord får du sedan skriva en egen text om det aktuella innehållet
 • till varje text får du en bild som stödjer din text och som du ska färglägga

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • visa i din egen text att du tagit till dig informationen från ursprungstexten
 • berätta någonting om människans tidiga historia
 • visa att du känner till begreppen stenålder, bronsålder och järnålder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: