Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2020-01-23 08:56 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 9 Estetisk verksamhet
Välja och skapa träföremål samt följa beskrivningar. Delta i att kommunicera begrepp inom området. Välja musik att sjunga och delta i att spela på något instrument.

Innehåll

Syfte

 

 • skapa genom bild, musik och slöjd.

 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.

 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Lärandemål


Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika
tekniker. Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika
former av presentationer och framträdanden. Eleven deltar i att välja och använda
material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet. Eleven deltar också
i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker,
traditioner och kulturer är utformade. Dessutom deltar eleven i att undersöka
vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka
individen. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant
sätt genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer
och framträdanden. Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker,
redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet. Eleven väljer och använder också instrument,
ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från
olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade. Dessutom undersöker och
beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och
musik kan påverka individen. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i
sammanhanget relevant sätt.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Ha slöjd 1 gång/ vecka.

 

Ha musik där du spelar 1 gång/ vecka.

Ha musik med sång 1 gång/ vecka. 

 

Delta i en grupplektion med tema musik och konst. 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Följa instruktioner och vara självständig när du har slöjd.

 

Vara aktiv och välja vad du vill spela och sjunga.

 

Delta i att undersöka musik från olika tidsepoker.

Delta i att undersöka konst från olika tidsepoker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning
  ES  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: