Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Biologi - Organismer (ÅR 5) VT-20

Skapad 2020-01-23 09:24 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 4 – 6 Biologi
I detta tema kommer vi att arbeta med olika levande organismer och vad som kännetecknar de olika grupperna. Vad är det som skiljer groddjur från kräldjur och blomväxter från träd? Vad är däggdjur? Vad behöver en växt/djur för att leva, samt vilken betydelse växter/djur har för allt levande? Vad heter växtens alla delar, hur kommer det fram frukt, vad handlar fröspridning om och vad är nedbrytarnas roll i naturen?

Innehåll

Mål

När du är klar med detta tema ska du med hjälp av biologins begrepp och modeller kunna förklara skillnad på olika organismgrupper. Du ska med hjälp av biologins teorier lära dig granska och kommunicera inom ämnet.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika levande organismer och lära oss hur och varför de delas in i olika grupper. Vi kommer även ta upp hur olika organismer påverkar naturen och hur vi kan använda organismer till vår fördel. Utöver detta kommer vi att arbeta med olika samband mellan olika arter. Vi kommer att ta reda på vad en växt/djur behöver för att leva samt vilken betydelse växter/djur har för allt levande. Vi lär oss växtens delar, om frukt och fröspridning och om nedbrytarnas roll i naturen.                

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ser på film/klipp, läser texter kring arbetsområdet och arbetar med olika uppgifter.

Vi har genomgångar, diskuterar och arbetar enligt EPA-modellen (enskilt, i par och helklass).

Vi går gemensamt igenom arbetsområdet med hjälp av bilder på hur hela näringskedjan fungerar.

Vi diskuterar hur livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Vi läser om hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

      

Visa din kunskap - Bedömning

Du gör ett eget arbete om ett valfritt djur eller växt som presenteras i form av en A4-affisch, deltar aktivt under diskussioner och

svarar på instuderingsfrågor. Du kommer att bedömas löpande under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Organismer år 5

Centralt innehåll

 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människan och naturen
Människans påverkan och beroende av naturen.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan ge några exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen till viss del framåt och bygger på dina kunskaper
Du kan ge flera exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen framåt och bygger på dina kunskaper
Du kan ge många exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen framåt och bygger på dina kunskaper och du kan svara på frågor genom att använda dina kunskaper och på så vis bredda samtalen
Människan och djuren
Människans samband med djuren.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt samt fördjupar och breddar dem.
Samband
Samband mellan olika organismer, levande och döda.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan till viss del se samband mellan olika organismer, både levande och döda
Du kan till stor del se samband mellan olika organismer, både levande och döda
Du kan sjävständigt se samband mellan olika organismer och resonera kring deras olika egenskaper och samband, både levande och döda organismer
Identifiera, sortera och gruppera
Hur man kan identifiera, sortera och gruppera olika typer av organismer.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan till viss del identifiera, sortera och gruppera vissa organismer
Du kan till stor del identifiera, sortera och gruppera olika organismer
Du kan självständigt identifiera, sortera och gruppera flera olika typer av organismer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: