Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Role Model

Skapad 2020-01-23 09:26 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi jobbar med förebilder genom att läsa texter på Gleerups men även att skriva och redovisa om en egen förebild, det kan vara någon i ens närhet eller en kändis.

Innehåll

VI utgår ifrån Gleerups, Unit 7 Role Models och lär oss om Joanne Rowling, Mohammed Ali, Malala Yousafzai och Jamie Oliver. Vi samtalar också om vad en förebild är och eleverna pratar sinsemellan om de har någon speciell förebild.

Eleverna väljer sedan en egen förebild som de förbereder en muntlig redovisning om. Detta gör de genom att söka information på nätet eller ev. intervjua någon de känner. Informationen sammanställer de i en mind map som de använder vid redovisningen. De skriver ingen färdig text för att de inte ska läsa upp en färdigskriven text vid redovisningen. De får öva flera gånger innan de redovisar. 

Därefter redovisar de om sin förebild i klassen. 

Under denna period kommer vi också öva muntlig interaktion genom att samtala gemensamt om olika ämnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav engelska, åk 7-9

Lyssna och läsa – reception

(Hör- och läsförståelse)
(Lyssna)
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
(forts.) Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
.....samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat
(Läsa)
I lättillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
(forts.) Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
.....samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat
(Strategier)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

(Muntligt)
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Samtala och skriva (interaktion)

(Muntligt)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig
begripligt och enkelt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
....samt till syfte, mottagare och situation
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning
(Strategier)
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som är
i huvudsak fungerande
fungerande
väl fungerande
....och som löser problem i interaktionen och förbättrar den
i viss mån
och för den framåt på ett konstruktivt sätt

Kommunikationens innehåll – realia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: