Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Knacka på!

Skapad 2020-01-23 09:47 i Tärnsjö Förskola Heby
Förskola
Arbete med bokprojekt.

Innehåll

Var är vi

Vad utforskar barnen? Vad försöker barnen förstå? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Behov/ intresse hos barnen?        Utgå från kartläggningen av barngruppen.

Barnen är intresserade av att vara delaktiga på olika sätt i litteraturen vi läser / visar digitalt för dem. 

Vart ska vi

Valda läroplansmål. Varför ska vi arbeta med valda läroplansmål? Föregående slutanalys? Förbättringsåtgärder? Förväntade resultat - hur ser det ut när vi är framme?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

 

 

Hur gör vi

Hur ska vi jobba med valda läroplansmål - ex undervisningsmetoder, valt tema, uppgifter aktiviteter m.m.

Vi arbetar med boken "Knacka på!" av Anna-Clara Tidholm.

- Vi skriver en sång

- Vårdnadshavarna skickar en bild på barnets ytterdörr till vår telefon

- Vi skapar och målar vår egen dörr

- Vi sår en blomma / ärtskott

 

 

Uppgifter

 • Vecka 11

 • Vecka 9

 • Vecka 10

 • Vecka 12

 • Vecka 13

 • Vecka 14

 • Vecka 17

 • Vecka 16

 • Vecka 15

 • Vecka 19

 • Vecka 20

 • Vecka 21

 • Vecka 22

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: