Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en personlig återgivande berättelse

Skapad 2020-01-23 10:12 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Grundskola 1 – 3 Modersmål
I detta arbetsområde ska eleverna få möjlighet att utveckla förmågan att skriva en personlig återgivande berättelse på sitt modersmål.

Innehåll

Mål: Skriva en personlig återgivande berättelse 

I detta arbetsområde ska eleverna få möjlighet att utveckla förmågan att skriva en personlig återgivande berättelse.

 1. dela med sig sina erfarenheter muntligt och sedan övergår till skriftligt 
 2. ord och begrepp med anknytning till temat
 3. lära sig om text genren - personlig återgivande berättelse  
 4. strategier att skriva en en personlig återgivande text

 

Centrala innehållet: Läsa och skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

Kunskapskrav för E betyg åk 6
Eleven kan uttrycka sig enkelt i skrift

 

Genomförande:

Läsa olika exempel av personlig återgivande texter för att bygga upp kunskap om texttypen.

Diskutera olika delar som syfte och struktur genom en modell text.

Korta lektioner om 

 • känslor, ord som beskriver sensoriska sinnen (sensory words)
 • ordklassen verb (dåtid)
 • sambandsord (conjunction, transition)

Skrivprocessen som helklass

Individuell skrivuppgift

 

Bedömning baseras på:

Elevens deltagande i helklass- och gruppaktivitet och diskussioner.

Elevens resultat på individuellt arbete i form av arbetsblad.

Elevens förklaring och resonemang under lektionsförhör.

Elevens förmåga att använda kunskaper vid andra tillfällen.

 

Eleven ska kunna:

 

 1. dela med sig sina erfarenheter muntligt och sedan övergår till skriftligt 
 2. ord och begrepp med anknytning till temat
 3. viktiga delar - personlig återgivande berättelse (syfte, struktur, språkliga särdrag)
 4. strategier att skriva en en personlig återgivande text (skrivprocessen)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: