Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogsutflykten med fritids

Skapad 2020-01-23 10:22 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
På fritids Galaxen går vi till skogen på onsdagarna. Leken i skogen blir annorlunda än på skolgården.

Innehåll

Syfte:

Att skapa en positiv relation till vår natur och att känna till allemansrätten.

Följa årstidernas växlingar i naturen.

Mål:

Utveckla grovmotoriken.

Att utveckla fantasin i leken i samspel med kamraterna.

Att lösa ev. problem som uppstår i leken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: