👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schools around the world

Skapad 2020-01-23 10:29 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Grundskola 3 – 6 Modersmål
How does a school day look like for kids in other countries? Is it the same as how we have it in Sweden?

Innehåll

Tema: “Exploring schools around the world”

I detta arbetsområde ska eleverna få möjlighet att lära sig hur skolorna är i andra delar av världen. 

  1. se likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder
  2. ord och begrepp med anknytning till temat
  3. lära sig om fakta text genren 
  4. strategier att förstå en fakta text

 

Lektionens kunskapsmål

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna, samtala

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkbruk

Synonymer och motsatsord

Kultur och samhälle

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Kunskapskrav för betyget E i åk 6

kan läsa elevnära åldersanpassade texter med viss flyt

kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget

kan visa grundläggande läsförståelse

kan föra enkla resonemang om textens budskap

kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

samtala med huvudsak fungerande ord och begreppsförråd

samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt

kan berätta om vardagliga händelser

utifrån egna erfarenhet beskriva och resonera om viktiga kunskapsområden

 

Bedömning baseras på:

Elevens deltagande i helklass- och gruppaktivitet och diskussioner.

Elevens resultat på individuellt arbete i form av arbetsblad.

Elevens förklaring och resonemang under lektionsförhör.

Elevens förmåga att använda kunskaper vid andra tillfällen.

 

Eleven ska kunna:

 

  1. se och uttrycka likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder
  2. förklara ord och begrepp med anknytning till temat
  3. lära sig om fakta text genren (syfte, struktur, språkliga drag som tempus - presens)
  4. strategier att förstå en fakta text (MUSH - main idea, uncover the purpose, structure, help)