👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska- Massmedia - påverkan och möjligheter وسائل التواصل الاجتماعي

Skapad 2020-01-23 10:43 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 5 – 9 Modersmål
Massmedia påverkar mer än vad man tror också vad man tänker. Genom olika media förmedlas information av olika slag med syfte att upplysa, påverka, väcka intresse, skapa avsky, öka kunskaperna, sälja något, och så vidare. Vi kommer att läsa om detta ämne på det arabiska språket under denna termin.

Innehåll

 

 

Varför:

 

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med massmedia i ämnet arabiska. Lektionerna kommer rikta in sig på vad massmedia är och hur massmedia påverkar oss som individer och hur vi kan använda media för att föra fram våra åsikter. Vi kommer titta närmare på våra grundlagsskyddade rättigheter: yttrandefriheten

 

Vi kommer arbeta med att skriva olika texter t ex som artiklar, krönikor, debatter och insändare. Vi kommer också träna muntligt framförande.

 

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur):

 

Vi kommer läsa texter på det arabiska språket om hur media har utvecklats i historien och hur det ser ut idag.   kommer vi ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer få jobba med egna uppgifter. Materialet som du har att jobba med är: Anteckningar från genomgångar under lektionerna, texter samt olika uppgifter att jobba med under lektionerna. ni kommer att få redovisa nyheter och vi kommer också se på olika filmer, nyheter och dokumentärer.

 

Kunskapskrav (bedömning):

 

Det viktigt att du deltar aktivt under lektionerna och visar dina förmågor. Du deltar genom att arbeta framåt med materialet och uppgifterna som hör området till. Det är även viktigt att du deltar muntligt på lektionerna. Genom att delta muntligt så visar du vad du kan och du får en chans att ställa frågor. Genom att fråga lär man sig mer!


 

Uppgifter

 • واجب

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ml  A 9